Tips for writing a dissertation prospectus

[…] Han presenterar det vi lärare har hört många gånger, nämligen att man som lärare måste utgå från det som eleven känner till och successivt öka svårighetsgraden för att inlärning och språkutveckling ska ske. Samma tanke förmedlar Pauline Gibbon som dessutom menar att vi måste undervisa hjärnan så som den vill ha det; att gissa och vara nyfiken driver hjärnan och underlättar inlärningen. VÖL är en konkret arbetsmodell som används för att träna läsförståelse av faktatext och baseras bl a på den forskning jag nämner ovan. Take-Two Interactive. 5 Tips To Improve Your Academic Writing And A Grammar Infographic. […]

Persuade With a Classic Structure
In a speech where you're trying to persuade someone, the classic structure is called "Problem-Solution." In the first part of your speech you say, " Here's a problem, here's why things are so terrible. " Then, in the second part of your speech you say, " Here's what we can do to make things better. " Sometimes it helps to persuade people if you have statistics or other facts in your speech. And sometimes you can persuade people by quoting someone else that the audience likes and respects.

Tips for writing a dissertation prospectus

tips for writing a dissertation prospectus

Media:

tips for writing a dissertation prospectustips for writing a dissertation prospectustips for writing a dissertation prospectustips for writing a dissertation prospectus